“Energy Advice“ przeprowadziło szczegółowy audyt energetyczny procesów technologicznych w firmie JSC „Gealan Baltic“ zgodnie z normą EN 16247. Po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń pracownicy “Energy Advice” określili wskaźniki efektywności urządzeń w naszym przedsiębiorstwie i dostarczyli rozwiązania poprawiające efektywność. Proponowane zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej zostały przedstawione po szczegółowej analizie profilu działalności naszej firmy i zasad funkcjonowania komórek produkcyjnych. Wszystkie zalecenia przedstawione w raporcie końcowym są wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia i nie wymagają dużych inwestycji. Polecamy “Energy Advice” firmom które chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną.
Jaunius Šileikis
Dyrektor  - JSC „Gealan Baltic“
UAB “Diab” jest wiodącym producentem materiałów rdzeniowych do zastosowań kompozytowych. W celu poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych wybraliśmy firmę “Energy Advice” do przeprowadzenia audytu energetycznego na pełną skalę. Profesjonaliści z Energy Advice dokonali oceny najbardziej energochłonnych procesów i zaproponowali rozwiązania dotyczące poprawy efektywności. W raporcie zaproponowano metody techniczne dotyczące zmniejszenia zużycia energii w systemach gromadzenia pyłu, sprężonego powietrza, dystrybucji energii elektrycznej i ogrzewania.
Marius Balvočius
Dyrektor  - UAB Diab
Energy Advice wykonało usługę oceny energii, przy czym wykazało się odpowiednimi kompetencjami i umiejętnościami. Ich pracownicy zbadali specyfikę naszej firmy i przedstawili szereg zaleceń, potrzebnych do osiągnięcia określonych celów energetycznych. Ze względu na to, że proponowane działania oceny energii nie wymagają dużych inwestycji, są korzystne dla firmy AB Jonavos grūdai. Firma poleca Energy Advice jako wiarygodnego partnera dla przedsiębiorstw które są odpowiedzialne za zwiększenie swojej efektywności energetycznej.
Mantas Butas
Kierownik działu handlu i innowacji  - AB Jonavos grūdai
Energy Advice wykonało audyt energetyczny i sprawdziło się jako wiarygodny partner. Otrzymaliśmy profesjonalne zalecenia dotyczące redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej, które można wdrożyć przy niewielkich inwestycjach. W najbliższym czasie planujemy wdrożyć uzasadnione technicznie i finansowo rozwiązania. JSC Fazer Lietuva wysoce poleca usługi Energy Advice innym firmom które starają się zwiększyć efektywność energetyczną i zmniejszyć wydatki na zużycie energii. JSC Fazer Lietuva jest częścią Fazer Group która zatrudnia 15 tysięcy pracowników i działa w 8 krajach.
Saulius Švedas
Dyrektor techniczny  - JSC Fazer Lietuva
Achema jest wiodącym producentem nawozów azotowych i produktów chemicznych na Litwie i w krajach Bałtyckich. Firma Energy Advice zrealizowała audyt energetyczny w fabryce AB “Achema”. Propozycje przedstawione przez audytorów energetycznych ukierunkowane są na najbardziej energochłonne procesy produkcyjne o największym potencjale oszczędności energii, które mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej zakładu. Podano praktyczne sugestie, jak korzystnie wykorzystać nadwyżkę energii, która powstaje podczas procesów produkcyjnych. Usługi audytu energetycznego świadczone przez firmę Energy Advice zostały zakończone na czas i z najlepszą jakością.
Juozas Tunaitis
Dyrektor techniczny  - AB Achema
Audytorzy Energy Advice wykonali audyt efektywności energetycznej w naszej firmie, określili zużycie energii w najbardziej energochłonnych procesach produkcyjnych a także dla oddzielnych grup wyrobów, dzięki czemu możemy teraz obliczać koszty pierwotne poszczególnych wyrobów z większą dokładnością. Co więcej, zaproponowali szereg technicznych i ekonomicznych rozwiązań, mających na celu redukcje zużycia energii. Profesjonaliści z Energy Advice posiadają niezbędne kompetencje do prowadzenia działań związanych z oceną energii.
Lionginas Šepetys
Dyrektor Generalny  - UAB Kėdainių konservų fabrikas
AB „Kauno energija” (Litwa, UE) jest scentralizowanym dostawcą ciepła dla mieszkańców i organizacji z miasta Kowna i obszaru Kowna od ponad 50 lat. Na dzień dzisiejszy AB „Kauno energija” jest wysoce rozwiniętym nowoczesnym sektorem ciepłowniczym, drugim co do wielkości przedsiębiorstwem na Litwie, zgodnie z obszarem działalności. Ciepło dostarczane jest do ponad 117 tysięcy konsumentów (gospodarstw domowych i organizacji), co obejmuje około 20% scentralizowanego rynku zaopatrzenia w ciepło w kraju. AB „Kauno energija” korzysta z oprogramowania EA-PSM. Ten program sprawdza się najlepiej w przypadku rozpoznawania nieprzewidzianych błedów podczas instalacji nowego sprzętu. Pracując z tym oprogramowaniem możemy wybrać optymalne parametry dla silników, generatorów, kabli, kondensatorów, transformatorów, przemienników częstotliwości itp.  Przeprowadzana jest w nim analiza awarii sprzętu i zapobiegania zakłóceniom w celu zwiększenia niezawodności sieci. Program jest także wykorzystywany do obliczeń rozpływu mocy, obliczeń zwarć, rozpływu harmonicznych, a także do rozwiązywania zadań związanych z zabezpieczeniem przekaźników i konfiguracji automatyki. Potwierdzamy, że program EA-PSM wdrożony przez firmę Energy Advice spełnił wszystkie oczekiwania AB „Kauno energija”.
Vaidas Šleivys
Kierownik działu produktów  - AB Kauno energija
UAB Axis Power nabył licencję oprogramowania EA-PSM. Pomaga nam ono rozwiązywać problemy związane z realizacją projektów. Zaletą EA-PSM są wszystkie funkcje w jednym programie. To niezawodne i pomagające zaoszczędzić czas narzędzie inżynierskie. Program EA-PSM wykonuje zadania takie jak dobór sprzętu elektrycznego i weryfikacja istniejących układów  pod prądem obciążeniowym i w warunkach zwarcia; dobór baterii kondensatorów i kompensacja mocy biernej; poziomy harmonicznych natężenia i napięcia w sieci dystrybucyjnej i ocenie kompatybilności elektromagnetycznej; zabezpieczenie przekaźników i automatyczna kalkulacja rezerw mocy oraz konfiguracja. UAB Axis Power poleca oprogramowanie EA-PSM. Szczególnie doceniamy sprawną usługę o wysokiej jakości oraz profesjonalne wsparcie.
Rimvydas Jarimavičius
Dyrektor Generalny  - UAB Axis Power
Inżynierowie UAB Vilniaus energija używają oprogramowania EA-PSM, które pomaga podejmować szybkie, niezawodne i ekonomicznie uzasadnione decyzje optymalizacji sieci elektrycznej. Pomaga to nam w zmniejszeniu strat mocy i zwiększeniu niezawodności sieci. Polegamy na zespole Energy Advice, ponieważ zawsze otrzymujemy jasne i przydatne odpowiedzi na nasze problemy.
Raimondas Valentinas Stiga
Dyrektor Produkcji  - UAB Vilniaus energija
Jesteśmy jednym z dostawców usług inżynierskich, cieszącym się uznaniem klientów takich jak FORD INDIA, SAINT GOBAIN GLASS, GE ENERGY, DOW CHEMICALS, APOLLO TYRES, SP INFO CITY, SIEMENS LTD, ETC w dziedzinie kompetencji technicznych w projektowaniu elektrycznym, projektowania, doradztwa, zarządzania i usług. Oferujemy kompleksową analizę systemów zasilania, analizę konfiguracji zabezpieczeń, przebudowę przemysłowego systemu dystrybucji energii elektrycznej, usługi prognozowania oraz analizy ryzyka, itp; oraz oferujemy kompletne rozwiązania zapewniające bezpieczne środowisko pracy. Uważamy, że oprogramowanie EA PSM jest wszechstronnym narzędziem do opracowywania i wdrażania nowych projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami, wybierania elementów systemu zabezpieczeń, stosowania lepszych ustawień konfiguracji zabezpieczeń, sprawdzenia istniejących ustawień dotyczących rozdziału mocy i zastosowanie środków naprawczych, planowanie konserwacji predykcyjnej, środków zabezpieczeń, itp.
C. George Chockiah
Dyrektor Generalny  - George Associates
Zaczęliśmy używać oprogramowania EA-PSM do przeprowadzania różnych analiz, takich jak analiza rozpływu energii, analiza zwarć, analiza harmonicznych i analiza łuku elektrycznego jako części procesu projektowania dla naszych klientów, co okazało się niesamowicie przydatne. Oprogramowanie jest proste i łatwe w obsłudze, co umożliwia naszemu zespołowi projektowemu szybkie zapoznanie się z programem i zaoszczędzenie czasu. Zwiększyło to również pewność naszego zespołu w ich działania projektowe. Z przyjemnością polecimy naszym kolegom konsultantom korzystanie z tego oprogramowania, które z pewnością zapewni większą wiarygodność projektu i pewność w siebie inżynieriom.
L. Ravichandran
Dyrektor Generalny & Sr Consultant  - LRV Engineering Solutions Pvt Ltd
Firma Energy Advice przeprowadziła audyt konfiguracji przekaźników w Elektrowni Wileńskiej. Podczas audytu analizowano czułość i selektywność działania urządzeń zabezpieczających w różnych warunkach pracy sieci. Otrzymaliśmy zalecenia dotyczące tego, jak utrzymać niezawodność systemu zabezpieczeń po przebudowie podstacji w elektrowni. Wytyczne które zostały kompleksowo zweryfikowane poprzez podanie minimalnych i maksymalnych prądów zwarciowych, jak również wyniki rozpływów mocy, obliczone przy pomocy oprogramowania do modelowania systemu zasilania. Pełne obliczenia zostały przeprowadzone w czasie krótszym niż tydzień. Możemy zapewnić, że Energy Advice jest rzetelnym partnerem.
Mindaugas Stankevičius
Manager ds. sprzedaży  - UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija
Firma JSC "IOCO Packaging", o numerze rejestracyjnym spółki 110564826, zarejestrowana w Pusaloto str. 212, Panevezys, wykupiła od firmy JSC "Energy Advice" usługę audytu zużycia energii. Kompleksowo wykonano następujące szczegółowe usługi audytu energetycznego: przeanalizowano systemy sprężonego powietrza, gazu, energii elektrycznej i zużycia ciepła. Raport z audytu energetycznego zapewnił skuteczne finansowanie z programu Unii Europejskiej "Renewable energy sources for industry LT+"
Gvidas Drobužas
Dyrektor Generalny  - UAB IOCO
JSC "Energy Advice" przeprowadziła Audyt Energetyczny zgodnie z Dyrektywą 2012/27/ES w firmie JSC "Kitron". Doświadczeni konsultanci ds. energii zidentyfikowali potencjał oszczędności w systemach ogrzewania, nawilżania i chłodzenia. Podano również zalecenia dotyczące energooszczędnego działania systemu wentylacyjnego. Szczerze polecamy Energy Advice firmom, które starają się zmniejszyć swoje zużycie energii.
Daumantas Barčas
Kierownik Produkcji  - UAB Kitron
Zespół JSC "Energy Advice" odnalazł  możliwość oszczędności w najbardziej energochłonnych systemach, takich jak system wentylacji czy sprężonego powietrza. Obliczono potencjał oszczędności wynikający z wdrożenia elektrowni słonecznej oraz zaizolowania budynku. Dzięki zaleceniom uniknęliśmy wydatków na mniej wydajne rozwiązania i mogliśmy się skoncentrować na tych najbardziej opłacalnych. Polecamy usługi Energy Advice.
Jonas Karčiauskas
Dyrektor Generalny  - UAB Audėjas
Operator sieci dystrybucyjnej AB LESTO chce podkreślić, że firma Energy Advice wykonała doskonałą pracę organizując i realizując szkolenie z zakresu ochrony i sterowania przekaźnikami, którego celem było podniesienie kwalifikacji personelu inżynierskiego, dostarczenie dodatkowej wiedzy i zaleceń dotyczących organizacji funkcjonowania sieci elektrycznej. Wykładowca, Dr. Vytautas Šiožinys posiada dużą wiedzę w temacie nauczanych przedmiotów. Informacje i doświadczenie zdobyte podczas rozwiązywania praktycznych zadań zostały wykorzystane w codziennej pracy naszych pracowników.
Jolanta Diskaitė
Kierownik działu rozwoju personelu  - AB LESTO
W 2016 roku firma JSC Energy Advice przeprowadziła szczegółowy audyt systemów banku centralnego Litwy (Gedimino pr. 6, Totori7 str. 2, 4 and Žirmūnų str. 151, Vilnius). Audyt obejmował kompleksową analizę systemów elektrycznych, grzewczych i klimatyzacji. Dostarczone wyniki zawierały schematy jednokreskowe dla całej sieci elektrycznej, analizę ogrzewania, ciepłej wody i klimatyzacji, obliczenia wskaźników niezawodności oraz prawdopodobieństwa awarii zasilania awaryjnego dla obciążeń elektrycznych pierwszej kategorii. Zaproponowane techniki optymalizacji sieci elektrycznych i grzewczych oraz zalecane rozwiązania problemów zostały wystarczająco uzasadnione i wyjaśnione.
Gintautas Moška
Dyrektor Usług Administracyjnych w dziale Organizacji  - Bank of Lithuania
Spółka Publiczna "ORLEN Lietuva" zamówiła przeprowadzenie przez "Energy Advice" programu szkoleń personelu dla inżynierów elektrycznych, w celu podniesienia posiadanej przez nich wiedzy zawodowej. "Energy Advice" można określić jako  profesjonalnego i  skutecznego usługodawcę, ponieważ jakość szkoleń za każdym razem spełniała oczekiwania kierownictwa Spółki. Polecamy "Energy Advice" jako kompetentną jednostkę.
Birutė Jedlinski
Dyrektor HR  - AB Orlen Lietuva
JSC “Energy Advice” conducted audit on “Grigeo” 6kV SI-2 substation reconstruction technical project (electric design and relay protect parts). During a short period of time, “Energy Advice” team professionally evaluated technical design solutions compatibility with local and international standards. High design project quality was reached, as a result of this study. We recommend JSC “Energy Advice” as trusty partner which carries a high level of service.
Darius Šablinskas
Head of electrical engineering group  - Grigeo